Setesdalsbanen åpnet for trafikk i 1896. Den 78 km lange smalsporede jernbanelinja gikk opprinnelig mellom Kristiansand og Byglandsfjord. Jernbanen førte til at steder i innlandet fikk et nytt og viktig transportmiddel som folk i dalen aldri hadde sett maken til. Banen var dalens viktigste transportmiddel i mange tiår, både til industri- og persontrafikk. Blant de største kundene var Byglandsfjord Dampsag, Evje Nikkelgruver, Evjemoen militærleir, Hunsfos Fabrikker og Vigeland Brug. Industrien blomstret opp i dalen. Folk kunne faktisk reise opp og ned til Kristiansand samme dag! Banen overlevde i 66 år, gjennom to verdenskriger og økonomiske kriser. Men etter hvert tok biltrafikken over, og i 1962 ble jernbanen nedlagt pga. manglende trafikk. En del av strekningen, ca 8 km i et vilt og vakkert terreng nordover fra Grovane stasjon, er i drift i dag. I sommersesongen går damplokomotiv og gamle passasjervogner i rutetrafikk. Setesdalsbanen er et levende museum, og her kan du oppleve en reise i «ei anna tid». Alle detaljer stemmer, og turen opp gjennom Setesdalen kunne godt ha vært gjort for 100 år siden. På stasjonsområdet kan man se vogner og bygninger, og få omvisning i lokomotivstallen og verkstedet.

Kart