Historikk
Navnet Sefar, betyr «der du kan se sjø», jf. prof. Knut Robberstad, som fattet interesse for navnet rundt 1960. Når man kommer ovenfra Hjelmelandsdalen er det først ved Sevlandsgårdene man kan se sjøen. Gårdsnavnet har vært skrevet Sefarland – Sævdland – Sevland. Pr i dag skrives stedsnavnet Sevland, jf. gjeldende vedtak fra Statens Kartverk.
Gårdene er fra 1000 tallet. Siden før 1602 har det vært fire Sevlandsgårder. I dag er det kun på dette bruket hvor brukerne har etternavnet Sefland, og slekten har vært på samme bruket i mange hundre år.

I tidligere tider var det industriell produksjon av redskap tilknyttet millitærvesenet i Nordfjord. Senere kom ulike typer håndverkere, og den meste kjente var kirkebygger John Pedersen Sævdland. I perioden 1996-2005 var underetasjen på våningshuset kontorer til advokatfirmaet Sefland.