På Landahuset inviterer Ryfylkekokken til samkome av all mogleg art. Åremålsdagar, firmaarrngement, styremøte, matkurs, samling for idrettslaget – ja, kva som helst. Me kan dekka og servera til 60 personar nede og 100 oppe. Andre etasje er også ofte brukt til konsertar og andre kultur arrangement. Kjøkkenet er av topp kvalitet, og Frode med sine medhjelparar kan by på alt enkle menyar til så mange rettar du ønskjer. Alltid i fokus: Kvalitet og gode råvarer frå Ryfylke!

Kart