Russvassdammen i Borggrend er ein imponerande fløytningsdam, der treverket er restaurert. Kulturminnet er skilta, og vegetasjonen rundt området er rydda. Dette er ein fløytningsdam frå 1893, eit imponerande byggverk av hoggen (kila) stein med to opningar. Russvassdammen er ein såkalla nåledam. Tømmerfløytinga i Fardøl vart innlemma i fellesfløytinga i 1860.

Kart