Rotnes Bruk er et vakkert gårdsbruk med historie tilbake til eldre  jernalder. Rotnes kom i gammelnorsk tid under den kongelige Mariakirken i Oslo.  Gården har hatt mange eiere blant dem statsminister Peder Anker og Grev Wedel Jarlsberg. Christian Anker bygde gårdens hovedbygning i 1753. Gården har gjennom tidene hatt nær tilknytning til Nitelva med Mølle, frørenseri , kraftverk og sager. Rotnes Bruk ligger sentralt til i hjertet av Nittedal, kun 2 mil fra Oslo og 2,5 mil fra Gardermoen. Eiendommen eies og drives i dag av Andreas Bredal Wessel og Margret Lie Wessel

Kart