Rørosmuseet er bygd opp rundt historien om 333 års bergverksdrift på Røros. Fram til 1953 foregikk det smelting av kobbermalm her. I dag er Smelthytta et moderne museum hvor store og små lar seg fascinere av bevegelser og lyder fra modeller som viser heisanlegg, vasshjul, hestevandringer og smelteovner som levendegjør bergmannens arbeide. «Ti’ fin pussa» er Rørosmuseets draktutstilling som viser klestradisjonene til Bergstadens innbyggere på 1800-tallet. Det holdes også ulike temporære utstillinger.

Kart