Alle gruvene som la grunnlaget for Rørossamfunnet, er i dag ute av drift. I Olavsgruva, som ligger i Storwartzfeltet 13 km fra byen, kan man oppleve gruvehistorien slik den artet seg gjennom 300 år. På vei nedover i gruva, 50 meter ned i dypet og 500 meter inn til Bergmannshallen, ser man gjenskinn av fakler og fyrsetting, og du kan høre lyden av gruvearbeiderne. Du må være med på omvisning for å komme ned i gruva. Gratis gruvemuseum.

Kart