I kongelig resolusjon fra 1853 står det: «Fra 1854 af skal der i Røros afholdes et Marked, der begynder næst siste Tirsdag i februar Maaned og varer til påfølgende Fredag.» Siden har det vært avviklet Rørosmartna hvert eneste år. I dag er martnan ei blanding av nytt og gammelt. Noen utstillere og selgere kommer langveisfra med hest og slede. 150-200 selgere og utstillere og 70-80.000 besøkende finner veien til Røros i februar, og det er fest og dans døgnet rundt.

Kart