Rollag stavkirke ble trolig bygd 1150-1200 som en enkel, enskipet kirke. Kirka beholdt sin opprinnelige form fram til rundt 1660 da den ble bygd om til korskirke. Det er i dag stort sett bare de fire hjørnestavene som er igjen fra det opprinnelige kirkebygget. Lafteveggene i koret har påmalte søyler og buer i gilde farger, og altertavla fra 1670 er et praktstykke i barokkstil. Det blåmalte kirkerommet har veggmalerier og flere presteportretter fra 16-1800-tallet. Kirka brukes fremdeles som sognekirke.

Kart