Gården Røisheim ligger der Visdalen, som skjærer inn i Jotunheimen, møter Bøverdalen. Navnet sier noe om forholdene for jordbruk her, men navnet indikerer at gården ble ryddet før år 1200. Den gang lå tunet på andre siden av elva, men da gården ble tatt av ras, ble den bygd opp igjen i dagens tun. Vegen gjennom Bøverdalen var kongeveg fra gammelt av og en av hovedvegene mellom Bergen og Østlandet. Som siste gård før Sognefjellet, og med skyssplikt helt over til Luster, var Røisheim fra gammelt av godt kjent blant de reisende. Navnet turiststasjon ble tatt i bruk om gården i 1858, og fra 1870-årene ble stedet sentrum for Jotunheimens første fjellturister som hadde Galdhøpiggen som natulig siktemål. Senere ble også kunstnere forelsket i stedet. Mange kjente malere, diktere og komponister levde gode dager i gjestfriheten på Røisheim og kom igjen år etter år: Gude, Grieg, Ibsen, Garborg og Munthe er noen av navnene som figurerer i gjestebøkene i tillegg til mange navn med kongelig pondus. Røisheim framstår også i dag som et hotell utenom det vanlige, med sine mange, velholdte og freda hus i tunet. Stabburet, som er det eldste, kan dateres tilbake til 1500-tallet. Dette er rammen for et gourmet-kjøkken og et overnattingstilbud du knapt finner maken til.

Kart