Rødenes kirke er en middelaldersk langkirke, bygget ca. 1230 i Marker kommune, Viken fylke. Den er en del av Den norske kirke og hører til Østre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme. Kirken gjennomgikk omfattende ombygging i årene 1703-09. Den var i privat eie fra 1729-1849, og ble etter det overtatt av kommunen
Kirkegård: Det er kirkegård ved kirken