Riddarstøga på Leirhol er fra 11-1300-tallet, og gården er en av de eldste i bygda. Det er gjort flere fornfunn her, og du finner også gravhauger fra bronsealder og tidlig jernalder. Ridder Sigvat bodde her omkring 1300. Han tilhørte den gamle norske tjenesteadelen og var en av kongens mange menn som satt spredt rundt i hele landet. Kulturstien opp til Leirholshøgda er skilta. Våpenskjoldet til ridder Sigvat er nå kommunevåpenet til Vang.

Kart