Mye tyder på at Reinli stavkirke var den tredje i rekken på samme sted da den ble bygd ca 1250. Kirka er spesiell fordi både skip og kor har samme bredde, etter forbilde fra gotiske klosterkirker på kontinentet. Alle de 12 innvielseskorsene, malt med tjære på veggene inne i kirka, er fortsatt intakte. I 1734 forlangte presten at det skulle bygges en ny kirke fordi denne var «meget forfallen». Med støtte fra konge og bisp fikk han viljen sin, men «gamle Guri» ble stående, og Reinli er sognets hovedkirke, men brukes nå bare i sommerhalvåret.

Kart