I 1787 fikk Ramsvig status som handelssted og gjestgiveri av danskekongen Christian den VII og i lange tider var stedet et populært stoppested for handel, kost og losji for travle handelsmenn mellom Østlandet og Stavanger. Reisen gjennom Sjernarøyene var oftest lun og sterke strømmer i vannet gjorde sitt til at seilasen var både rask og effektiv. Kyrkjøy, med kirke bygd i 1647 og gårdene Eik og Lund, la grunnlaget for et solid stykke Norgeshistorie. Øyene har fostret mange dyktige historiefortellere. Romanen “Perlemorstrand” fra 1974, av avismannen og forfatteren Alfred Hauge, er en bauta i moderne norsk romankunst. Boka, som skildrer Hauges egen generasjon, liv og virke på øya, og er gitt ut av Ramsvig, rikt illustrert av kunstneren Kjell Pahr-Iversen, fra Stavanger. På Bokloftet finner vi en stor samling av norsk og internasjonal litteratur, og vi er helt sikre på at Jostein har lest alle bøkene, hver eneste en av dem. Det Ramsvig vi finner i dag og som på kort tid har blitt en yndet møteplass for det lokale, nasjonale og internasjonale næringsliv, er fullt og helt Mette og Josteins prosjekt. Mangfold og raushet, er den røde tråden vertskapet legger til grunn i hele konseptet Ramsvig.

Kart