I Råkvåg finnes den største samlingen av sildebrygger utenfor byer i Norge. Rekka består av 11 store brygger. Bryggene kan dateres fra andre halvdel av 1700 tallet og frem til slutten av sildefisket, midt på 1900 tallet. På sommeren er det mye liv og aktiviteter. God tilgang til småbåthavn.

Kart