På Røros har det opp gjennom tidene vært rike avistradisjoner. Venstre-avisa Fjell-Lom holdt til i lokaler ved Hitterelva midt i Røros sentrum fra 1891. Det gamle avishuset er i dag et unikt pressemuseum hvor du blant annet får se det gamle blysetteriet og annet utstyr fra tidligere tiders avisproduksjon. Trykkeriet er det eneste komplette gammeldagse avistrykkeriet i Norden.

Kart