Kulturelt påfyll? Et nytt, spektakulært museumsbygg tegnet av det anerkjente arkitektfirmaet Snøhetta, en 1700-talls prestegård og en vakker middelalderkirke er bare noen av de unike tingene du får oppleve på Alstahaug. Dikterpresten Petter Dass (1647-1707) virket her fra 1689 til sin død, og hans person er sterkt knyttet til stedet. Museet formidler bl.a. den mangfoldige rollen Petter Dass har i vår kulturhistorie. Åpent hele året. Petter Dass-museet er Nordland fylkes tusenårssted. Velkommen!

Kart