Merdøgaard

Arendal

Merdøgaard er en kystgård med skipperhus fra 1736, som ligger på øya Merdø utenfor Arendal. Huset er bevart med innbo slik det så ut fra ca. 1800. Merdø var en viktig uthavn på Sørlandet. Det var losstasjon, tollstasjon, skole, butikk

Batteriet

Arendal

Batteriet er Arendals eldste forsvarsanlegg, anlagt som kanonbatteri på begynnelsen av 1700-tallet. Det ble opprinnelig bygget to kanonbatterier med blokkhus – Øvre og Nedre Batteri. Det er det øvre som står igjen. Batteriet var lenge det sentrale punkt i et

Tyholmen

Arendal

Tyholmen er den eldste og best bevarte bydelen i Arendal, og består av Øvre og Nedre Tyholmen. Tyholmen bestod opprinnelig av flere holmer mellom Kittelsbukt og Pollen. Området har bevart sitt særpreg. Arendal gamle rådhus og Trefoldighetskriken. Flere arkitektoniske bevaringsverdige/fredede

Bomsholmen fløtingsmuseum

Arendal

Bomsholmen fløtingsmuseum ligger ved Nidelva nederst i Arendalsvassdraget, ved Røed i Øyestad. Tømmerfløting var en viktig næring i Arendalsvassdraget fra 1600-tallet. Ved bommen ble tømmeret som ble fløtet på Nidelva, stanset for sortering før det ble ført videre. Bomsholmen museum

Kløckers Hus/Arendal Bymuseum

Arendal

Kløckers Hus ble bygget i 1826. Det er en perle blant den enestående trehusbebyggelsen på Tyholmen. Huset består av et innholdsrikt borgerhjem, matrosens hjem, draktutstilling, maritim utstilling og krambod mm. Huset er bygget i empirestil. Bygningen er fredet.

Kverna ved Røbekken

Os i Hedmark

Kvernhuset er det eneste bevarte i kommunen. Huset ble satt opp i 1850-åra og ble benyttet av flere garder i Narjordet. Kverna ble brukt om våren når det var mye vatn i bekken. Inskripsjoner på døra fortelle om dette. Først

Brufossen el-verk

Os i Hedmark

I 1914 startet et interesseselskap i Mosengen for planlegging av nytt elektrisitetsverk. Til jul i 1916 var anlegget ferdig og ble tatt i bruk. I sine velmaktsdager produserte e-verket 30 000 kwh i året. Ikke mye, men nok til lys

Narbuvoll gamle skole

Os i Hedmark

Narbuvoll skole ble bygget i 1876 og var i bruk fram til 1955. Først på 70-tallet ble det klart at huset ikke kunne stå på sin opprinnelige plass, da tomta skulle legges ut til nydyrking. Huset ble tatt ned og

Os museum – Oddentunet

Os i Hedmark

Oddentunet er et godt bevart gardsanlegg i Narjordet. Hovedbygningen fra tidlig 1800-tall er påvirket av trøndersk byarkitektur, med en påbygd, panelt østerdalsstue med karakteristisk dørportal og vindusinnramminger. Snekkerdekor, samt en del av møblene, er laget av «Høs-Lars» fra Nøra. Rikt