Mathallen Oslo

Oslo

Mathallen Oslo har sitt forbilde i de europeiske mathallene. Her finner du spesialbutikker, kafeer og spisesteder. I tillegg byr Mathallen også på en rekke matrelaterte aktiviteter som konferanser, kurs, messer og konkurranser.

Gravholmen i Espedalen

Sør-Fron

Gravholmen i Espedalen Gravplassen, som er en skog- og lyngkledd fjellknaus, ble tatt i bruk på nikkelverkets tid, fra 1845. Dette er markert med en minnestein like ved inngangen til kirkegården. Stemningen og omgivelsene kan nok sies å være noe

Mikkjel Fønhus sitt hjemsted Nissebakkin

Sør-Aurdal

Forfatteren Mikkjel Fønhus ble født i Hølera i Sør-Aurdal i 1894. Han debuterte med boka Skoggangsmann i 1917, men det var med dyrefortellingene Der villmarken suser, Trollelgen og Det skriker fra Kvervilljuvet han virkelig slo gjennom. Fønhus er kjent som

Ofossen Mølle

Skjåk

Ofossen er ei gamaldags mølle som framleis er i drift. Folk har male bygg på mølla i mange generasjonar. Bygg har på mange måtar vore eit slags gull for Skjåk-bygda. Gardbrukarane sette æra si i å produsere bygg av den

Sikkilsdalen – Norsk hesteavlsseter.

Nord-Fron

Sikkilsdalen – Norsk hesteavlsseter Sikkilsdalen, arnestedet for den systematiske hesteavlen i Norge. Statens hesteavlsseter ble etablert sommeren 1862. Sikkilsdalen var kjent som et område med utmerkede beiter, og mange bønder i Gudbrandsdalen var kjent som framifrå hestekarer. De best premierte

Ryfylkekokken AS

Finnøy

På Landahuset inviterer Ryfylkekokken til samkome av all mogleg art. Åremålsdagar, firmaarrngement, styremøte, matkurs, samling for idrettslaget – ja, kva som helst. Me kan dekka og servera til 60 personar nede og 100 oppe. Andre etasje er også ofte brukt

Frichs Kafeteria AS

Dovre

Frich´s Kafeteria AS ble startet i 1942, og tilbyr god mat og en god pause på veien videre. God norsk, lokal og tradisjonsrik mat i hyggelige omgivelser blir servert på en rask og effektiv måte. Egen barnemeny, leke- og stellerom

Energihotellet på Nesflaten

Suldal

Området Kilen på Nesflaten er ein heilt spesiell arkitektonisk stad. Geir Grung (1926 – 1989) har teikna kraftstasjonen, bustadane og messa i samband med kraftutbygginga ved Røldal – Suldal på 60-talet. Messa blir i dag drive som hotell, Energihotellet, med

Litunet

Suldal

Li ligg i Suldal kommune, høgt oppe i lia på sørsida av Hylsfjorden, kring 285 meter over havet. Det særprega tunet med dei mange gamle bygningane blei freda av Riksantikvaren i 1973. I gardstunet er det 13 bygningar frå 1700-