TSH Interiør design /Norsk Arv AS

Nordre Land

Interiørarkitekt MIAF, jobbet med interiør siden 1998. Startet egen virksomhet på Dokka 2003. Jobber med alle typer interiør, med spesielt stort hjerte for gamle bygg og interiør. Aktiv pådriver i nettverker for kvinnelige bygningsvernere. www.kjærringvern.no. Har kjøpt alle rettigheter i

Grinakervev

Gran

Grinakervev ligger på gården Nordre Grinaker i Tingelstad, som er selve indrefilet på Hadeland. Grinakervev ble etablert i 1989 som et resultat av en brennende interesse for vev. Fra starten ble det lagt vekt på å kombinere avanserte håndvevteknikker og

Sjokoladelåven

Stor-Elvdal

En vinterkveld i Rondane i 1899 ble Harald Sohlberg trollbundet av det blå lyset i fjellet. Motivet «Vinternatt i Rondane» ble hans «livsoppgave», og i perioder leide han rom på Nordre Nesset og brukte stua i hovedhuset som atelier. I

Skjenkestova

Namsskogan

Skjenkestova i Skorovas eigast av Skorovasmat AS. Vi produserer gardsmat og driv skjenkestove. Vi held til i den gamle sløydsalen i Skorovatn skole. Skjenkestova legg stor vekt på norsk mat- og drikkekultur, og har eit formidabelt ølutval – nesten 500

Konferansestedet Finvåg

Øksnes

Finvåg var opprinnelig en internatskole for de mange øysamfunnene på ytersida av Vesterålen. Skolen ble oppført på midten av 1860-tallet. I perioden 1989 til 1999 ble stedet restaurert av dagens eiere til et konferansested med 25 sengeplasser. I 2010 ble

Hasla

Valle

Hasla er ei sylvsmie i Setesdal som produserer moderne smykker og bunadsylv tufta på norsk handverk og inspirasjon frå heile verda. Våre smykker blir til i brytinga mellom nyskaping og stolte tradisjonar. Med vakre linjer frå fortid og spennande idear

Stokk & Stein

Lom

Stokk & Stein ble etablert i 1997 og feirer dermed 15 år i år. Stokk & Stein har hatt mange restaureringsoppdrag for bl.a. Riksantikvaren med både rapportskriving og restaureringsoppdrag. Med utgangspunkt i Lom og Nord-Gudbrandsdalen, som har den største konsentrasjonen

Spiterstulen Turisthytte

Lom

Spiterstulen ligger 1100 m.o.h. ved skoggrensen i den lune og frodige Visdalen. Her finner du en rik flora, pludrende bekker, gjengrodde dyregraver og sagnomsuste sætertufter som innbyr til fine småturer. Sætervollene er lekeplass for barna. Spiterstulen var opprinnelig en sætergrend