Auen Urtegård

Siljan

Auen Urtegård har siden 1990 blitt drevet som en turistgård med produksjon og foredling av urteprodukter. Økologisk debiogodkjent siden 1991.  Auen ble antakelig ryddet i middelalderen.   Gamlestua på gården er fra 1750, og blir i dag brukt som et privat museum,

Memurubu Turisthytte AS

Lom

Memurubu ligger vakkert og beskyttet til ved utløpet av elva Muru, midt på Gjende, og har i århundre vært et yndet utfartsted for både dyr og folk. De gamle setertuftene huser i dag en moderne fjellhytte med god komfort, lokal

Kjærra Laxefiske

I området ved Kjærrafossen i Lågendalen finnes det en rekke spesielle innretninger som blir brukt til ulike former for laksefiske. Samlet blir dette kalt for «de kulturhistoriske fiskene». Kjærra Laxefiske er ett av dem, og kan føre sin historie helt

Romenstad Hytter

Romenstad Hytter ligger i Østerdalen og Rendalen, som er sørnorges største kommune. Rendalen er et eldorado for de som er interessert i jakt, fiske og friluftsliv! På gården drives det mjølkeproduksjon, med ca 30 mjølkekyr.  Gården har tilsammen 18 tømmerhus

Rotnes Bruk

Nittedal

Rotnes Bruk er et vakkert gårdsbruk med historie tilbake til eldre  jernalder. Rotnes kom i gammelnorsk tid under den kongelige Mariakirken i Oslo.  Gården har hatt mange eiere blant dem statsminister Peder Anker og Grev Wedel Jarlsberg. Christian Anker bygde

Sefar AS

www.facebook.com/164741790547307/videos/446094832412000/

Ramsvig Handelsstad AS

Finnøy

I 1787 fikk Ramsvig status som handelssted og gjestgiveri av danskekongen Christian den VII og i lange tider var stedet et populært stoppested for handel, kost og losji for travle handelsmenn mellom Østlandet og Stavanger. Reisen gjennom Sjernarøyene var oftest lun