Fossheim Turisthotell

Lom

Fossheim Turisthotell, som opphavleg var gardsbruk og skysstasjon, opna dørene som hotell i 1897. Hotellet har fleire gamle hus, bl.a. den freda «Gaukstadstugu» frå 1600-talet. I dag er staden mest kjend gjennom meisterkokken Arne Brimi og hans «Naturens kjøken». På

Lesja Bygdemuseum

Lesja

Lesja bygdemuseum har fokus på deltaking og aktivitet. Om sommaren er det dagleg fleire aktivitetar i husa og ute på tunet, særskilte aktivitetar for barn. Friluftsmuseet gir eit godt bilete av byggeskikk, arbeidsoppgåver og levekår i eldre tid. Utstillinga «Villreinjegerane

Budsjord

Dovre

Den rike bygningsarven fra Gudbrandsdalen fikk rundt århundreskiftet en viktig plass i en nasjonal bevisstgjøring, og førte til en omfattende fredning på 1920-tallet. Ikke noe annet område i landet har så mange hus som er fredet ved lov, i alt

Folldal Gruver

Folldal

I Folldal var det gruvedrift i nærmere 250 år fra 1748 og fram til 1993. Folldal Verk leverte kobber, sink og svovel, og driften av gruvene hadde stor betydning for utviklingen av samfunnet i Folldal og bygdene omkring. Store deler

Bull-museet

Rendalen

Bull-museet holder til i Rendalen gamle prestegard fra 1747. Dette var forfatteren Jacob Breda Bulls fødested og barndomshjem. Her finner du en samling som bl.a. inneholder vogga han lå i som barn og møbler fra hans arbeidsrom i København. Museet

Norsk Skogmuseum

Elverum

Norsk Skogmuseum er et nasjonalt museum for utmarksnæringene jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogindustri. Museet har ferskvannsakvarium, galleri, naturinformasjonssenter og utstillinger. Knivinteresserte kan fryde seg over en av landets største knivsamlinger. Her er også en egen museumsbutikk, og Spisestedet