Mikkjel Fønhus sitt hjemsted Nissebakkin

Sør-Aurdal

Forfatteren Mikkjel Fønhus ble født i Hølera i Sør-Aurdal i 1894. Han debuterte med boka Skoggangsmann i 1917, men det var med dyrefortellingene Der villmarken suser, Trollelgen og Det skriker fra Kvervilljuvet han virkelig slo gjennom. Fønhus er kjent som

Ofossen Mølle

Skjåk

Ofossen er ei gamaldags mølle som framleis er i drift. Folk har male bygg på mølla i mange generasjonar. Bygg har på mange måtar vore eit slags gull for Skjåk-bygda. Gardbrukarane sette æra si i å produsere bygg av den

Ryfylkekokken AS

Finnøy

På Landahuset inviterer Ryfylkekokken til samkome av all mogleg art. Åremålsdagar, firmaarrngement, styremøte, matkurs, samling for idrettslaget – ja, kva som helst. Me kan dekka og servera til 60 personar nede og 100 oppe. Andre etasje er også ofte brukt

Frichs Kafeteria AS

Dovre

Frich´s Kafeteria AS ble startet i 1942, og tilbyr god mat og en god pause på veien videre. God norsk, lokal og tradisjonsrik mat i hyggelige omgivelser blir servert på en rask og effektiv måte. Egen barnemeny, leke- og stellerom

Smedsmo Camping og Fritid

Vågå

På Smedsmo Camping og Fritid har vi hytter, leiligheiter og caravanplass. I idylliske omgivnadar i kjerna av Vågåmo sentrum, ved porten til Jotunheimen og med stutt veg til turstigar, ligg campingen sentralt plassert. Vi tilbyr stor leikeplass og tre minutter

Energihotellet på Nesflaten

Suldal

Området Kilen på Nesflaten er ein heilt spesiell arkitektonisk stad. Geir Grung (1926 – 1989) har teikna kraftstasjonen, bustadane og messa i samband med kraftutbygginga ved Røldal – Suldal på 60-talet. Messa blir i dag drive som hotell, Energihotellet, med

Litunet

Suldal

Li ligg i Suldal kommune, høgt oppe i lia på sørsida av Hylsfjorden, kring 285 meter over havet. Det særprega tunet med dei mange gamle bygningane blei freda av Riksantikvaren i 1973. I gardstunet er det 13 bygningar frå 1700-

Stranstaden Jelsa

Suldal

Jelsa er den best bevarte strandstaden i Ryfylke. Dei idylliske trehusa på Noresjøen står framleis slik dei sto for 100 år sidan. Her var gjestgiveri og handel frå sist på 1600-talet, og kyrkjestad frå 1200-talet. Eldre fornminne som gravrøyser og

Den Norske Husfliden

Oslo

Den Norske Husfliden AS (DNH) kom med i Bøndenes Hus-konsernet i 2007,men har en historie som går helt tilbake til 1892. Gjennom sin eierforening, Den Norske Husflidsforening, har DNH arbeidet med og vært med på å utvikle bunader i mer