Bull-museet

Rendalen

Bull-museet holder til i Rendalen gamle prestegard fra 1747. Dette var forfatteren Jacob Breda Bulls fødested og barndomshjem. Her finner du en samling som bl.a. inneholder vogga han lå i som barn og møbler fra hans arbeidsrom i København. Museet

Norsk Skogmuseum

Elverum

Norsk Skogmuseum er et nasjonalt museum for utmarksnæringene jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogindustri. Museet har ferskvannsakvarium, galleri, naturinformasjonssenter og utstillinger. Knivinteresserte kan fryde seg over en av landets største knivsamlinger. Her er også en egen museumsbutikk, og Spisestedet