Kjerkbrua

Rennebu

Brua er restaurert og gjenåpnet sommeren 2014. Brua ble i sin tid konstruert av Sivert Gunnes. Han hadde et godt rykte i hele fylket for sin brobyggerkunst. I alt bygde han 8 bruer med samme karakteristiske hengebrukonstruksjon hvorav fem i

Stykket helleristninger

Rissa

For fem tusen år siden står en mann foran berget. Han holder en spiss stein som ligger godt i hånda. På berget har han risset inn silhuetten av en elg. Så begynner han det møysommelige arbeidet med å risse linjene

Rissa kirke

Rissa

Innviet i 1888 og er en av de to hovedkirkene. Ble bygd etter at gamle kirka på Rein ble revet og deler fra den gamle Reinskirka er brukt i Rissa kirke. Kirka står på Føll ved Leira.

Reins Kloster

Rissa

(Fra Kristin Lavransdatter:) «Klostret lå på et lite høydedrag nær fjorden, så med de fleste vinder tonet duren av brenningen i stranden over suset av furuskogen som dekket haugens skrenter i nord og vest og gjemte bort utsynet til sjøen».

Rein kirke

Rissa

I 1888 ble den opprinnelige Rein kirke revet. Forfatteren Johan Bojer, som da på den tiden var en gutt lovte mor Randi at han en dag skulle bygge ei ny kirke. Johan Bojer skulle senere få rett i dette, og

Hysnes fort

Rissa

Hysnes fort ble etablert i 1897 og anlagt som en del av Agdenes befestninger. Under 2. verdenskrig tok tyskerne over fortet og forsterket det. I dag ser du tydelige spor etter den militære aktiviteten. I 1998 ble Hysnes lagt ned

Råkvåg «Bryggerekke»

Rissa

I Råkvåg finnes den største samlingen av sildebrygger utenfor byer i Norge. Rekka består av 11 store brygger. Bryggene kan dateres fra andre halvdel av 1700 tallet og frem til slutten av sildefisket, midt på 1900 tallet. På sommeren er

Gravholmen i Espedalen

Sør-Fron

Gravholmen i Espedalen Gravplassen, som er en skog- og lyngkledd fjellknaus, ble tatt i bruk på nikkelverkets tid, fra 1845. Dette er markert med en minnestein like ved inngangen til kirkegården. Stemningen og omgivelsene kan nok sies å være noe