Dalane Folkemuseum – Fayancemuseet

Eigersund

Dalane Folkemuseum har flere avdelinger i Dalane. På Slettebø ligger sorenskrivergården, som er vårt hovedanlegg. Bygningene huser en rekke samlinger og interiører. Blant annet landbruksredskaper, redskaper knyttet til ulike håndverk og ovnsplater og ovner. Her kan du en også se

Lindesnes fyr

Lindesnes

Norges første fyr ble tent på Lindesnes i februar 1656. Etter det gikk det 69 år før en ny fyrtjeneste kom i gang. Siden har flere generasjoner av fyrteknologi vært brukt, noe man kan se den dag i dag. Det

Høgetveits Naturcamp

Marnardal

Heiegården blir drevet som kombinert landbruk og særpreget camping. Den oser av kultur og historie, med har gamle bygninger som årestue, smie, skomakerverksted, stabbur, fjøs og låve m. museum. Det er bygd som et tun m. hovedhus hvor du kan

Vest-Agder-museet Flekkefjord

Flekkefjord

Museet ligger ut mot Grisefjorden i Flekkefjord sentrum og inngår som en naturlig del av det opprinnelige miljøet i Øvrebyen. I hovedbygningen fra 1720-tallet kan man se tekstiler, dekketøy, møbler og annet interiør fra 1700- til 1900-tallet. I Utstillingssalen i

Rygnestadtunet

Valle

Rygnestadtunet er ein ekte setesdalsgard med røter tilbake til middelalderen. Ikkje minst gjer tilknytinga til segnhelten Vonde-Åsmund Rygnestad eit besøk her ekstra spennande. Åsmund skal ha vore med som verva soldat i den nederlandske fridomskrigen i 1560-åra. Det karakteristiske Rygnestadloftet

Evje og Hornnes Museum

Evje og Hornnes

Evje og Hornnes museum består av 8 bygningar. Garden Fennefoss var i si tid eit hovudsete for haugianarrørsla i Setesdal, og Hans Nielsen Hauge sjølv var med og bygde opp ei papirmølle på staden. Hovudattraksjonen er likevel norske mineral, hovudsakleg

Iveland og Vegusdal Bygdemuseum

Iveland

Museet held til på garden Fjermedal, der fleire hus er flytta til tunet. Engeslandshuset er eit typisk hus frå distriktet, den eldste delen er frå ca. 1600. I tillegg er det eldhus, stolpehus, stall, løe og kvern. I museumsbygget er

Næs Jernverksmuseum

Tvedestrand

Nes Verk i Tvedestrand kommune er et av de eldste industristedene i Norge, og Næs Jernverk har røtter tilbake til 1665. I dag er jernverket museum og landets best bevarte av de gamle jernverkene. Museet gir en unik mulighet til

Stange Gjestegård

Re

Stange Gjestegård er et intimt gårdstun med selskapslokaler på låven og park tegnet av l.ark. Rainer Stange. Låven rommer peisestue i første etasje og original festsal med svalgang i annen etasje. Gården har 4 rom/leiligheter for overnatting: Det Blå og