Kråksundet sjøbruksmuseum

Aure

Museet består av tre hus – ei fiskerstue og to naust. Notnaustet er fra 1844. Her er det samlet i alt 450 gjenstander og et komplett sildnotbruk med gavl-notbåt og gavl-spillbåt samt den spesielle Nordmørsgeita, eller geitbåten, en båttype som

Geitbåtmuseet

Halsa

Geitbåten er en båttype som ble bygd i større skala fram til ca. 1930 og var vanlig i bruk fra Romsdalen og nordover til Sør-Trøndelag. Geitbåten ble både rodd og seilt. Samlinga holder til i Enge tresliperi og omfatter rundt

Nesset prestegard

Molde

Nesset prestegard er ein av dei best bevarte prestegardane i landet. Tunet består av ni freda bygningar. Nede på Prestneset ligg det fleire tydelege gravhaugar frå tidleg vikingtid og fleire hustufter frå husmannsplassar. Bjørnstjerne Bjørnson vaks opp på Prestegarden frå

Stordal gamle kyrkje, «Rosekyrkja»

Stordal

Stordal gamle kyrkje frå 1789 ser ut som ei vanleg åttekanta kyrkje frå utsida, men innvendig er kyrkja så rikt dekorert at ho har fått namnet «Rosekyrkja». Vegger og tak er dekte av rankar, snirklar, roser og bilete frå bibelhistoria.

Herdalssetra

Norddal

Den idylliske Herdalssetra i Norddal har 300 års ubroten setertradisjon, og er ei av dei største fellessetrane for geit i landet. Her er også kyr, sauer og fjordhestar. På Herdalssetra finn ungane eit ekte leikeland med naturlege seteraktivitetar. Setergrenda har

Ytste Skotet

Stordal

I det brattlendte fjordlandskapet på vestsida av Storfjorden finn vi Ytste Skotet. Fjellgarden ligg vakkert på ei hylle 225 m over fjorden, og har hatt busetting heilt sidan vikingtida. Ein kan undre seg over at nokon ville bu slik, men

Ishavsmuseet

Hareid

Ishavsmuseet er reist for å ta vare på de rike og dramatiske tradisjonene fra selfangst og annen virksomhet i arktiske områder. Brandal var et senter for denne aktiviteten fra Vestlandet. Museet forteller også om tøffe overvintringer på Grønland og gruvedrift

Stiftinga Sunnmøre Museum

Ålesund

Sunnmøre Museum dokumenterer og formidler Sunnmøres kulturhistorie fra steinalder til nyere tid. På museumsområdet står det 50 gamle hus med opprinnelse fra 1600-, 1700-, 1800- og 1900-tallet. Museet har også en stor båtsamling med 40 båter. Blant annet Borgundknarren, en

Romsdalsmuseet

Molde

Romsdalsmuseet er ett av Norges største folkemuseer, etablert i 1912. En rekke gamle bygninger fra hele regionen, samlet i tun som omfatter årestuer, bur, uthus, røykovnstuer og et lite kapell. Oppvisning av barneleikarring ved hvert cruisebåtanløp. Åpen kafé hver dag