Skudeneshavn

Karmøy

Gamle Skudeneshavn er en av de best bevarte småbyene vi har i Norge.

Bortistu Gjestegard

Oppdal

Bortistu – en  fjellgard innerst i Storlidalen, i Oppdal kommune Den eldste delen av hovedbygningen er fra 1648.  Fordi garden er liten, har det alltid vært drevet ulike attåtnæringer, som jakt og turisme. På 1880-tallet kom de første gjestene til gards

Landskappleiken

Om Landskappleiken Årleg samlast omlag 1000 aktive spelemenn, songarar og dansarar i fem dagar i slutten av juni. Omlag 5000 – 7000 tilreisande kjem til Landskappleiken. Arrangementet er ambulerande og flyttar kvart år til ein ny arrangementsstad. Det er FolkOrg

Kjærra Laxefiske

I området ved Kjærrafossen i Lågendalen finnes det en rekke spesielle innretninger som blir brukt til ulike former for laksefiske. Samlet blir dette kalt for «de kulturhistoriske fiskene». Kjærra Laxefiske er ett av dem, og kan føre sin historie helt

Romenstad Hytter

Romenstad Hytter ligger i Østerdalen og Rendalen, som er sørnorges største kommune. Rendalen er et eldorado for de som er interessert i jakt, fiske og friluftsliv! På gården drives det mjølkeproduksjon, med ca 30 mjølkekyr.  Gården har tilsammen 18 tømmerhus

Rotnes Bruk

Nittedal

Rotnes Bruk er et vakkert gårdsbruk med historie tilbake til eldre  jernalder. Rotnes kom i gammelnorsk tid under den kongelige Mariakirken i Oslo.  Gården har hatt mange eiere blant dem statsminister Peder Anker og Grev Wedel Jarlsberg. Christian Anker bygde

Ramsvig Handelsstad AS

Finnøy

I 1787 fikk Ramsvig status som handelssted og gjestgiveri av danskekongen Christian den VII og i lange tider var stedet et populært stoppested for handel, kost og losji for travle handelsmenn mellom Østlandet og Stavanger. Reisen gjennom Sjernarøyene var oftest lun

Vølneberg gamle skole

Sørum

Det er to gamle skolebygninger på Vølneberg. Vølneberg gamle skole ble bygget i 1863, og ble nedlagt som skole i 1923. I dag er den gamle skolestua fredet i henhold til kulturminneloven. Skolen var blant åtte skoler som Sørum kommune tok i bruk