Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum

Alta

Bergkunsten i Alta er oppført på UNESCOs verdensarvliste og består av fem områder med til sammen ca 6000 helleristninger og hellemalerier i de indre deler av Altafjorden. Hjemmeluft er det største området og det eneste som er tilrettelagt for publikum.

Vadsøya kulturpark

Vadsø

Vadsøya kulturpark er en del av Varanger museum IKS, avdeling Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Her er kulturminner, våtmark og hekkeområder for sjeldne fuglearter. Tufteområdet ved øyas nordøstre strand er av de best bevarte middelalderbyer i Norge, bebodd til ca

Krambuvika bygdemuseum

Lavangen

Kjøpmann P. D. Dons åpnet krambu her i Soløy i 1882, men senere solgte han butikken til Bendix Normann, som fikk poståpneri her i 1887. I tillegg til krambua finner du i dag ei notbrygge, et naust, ei bu, ei