Brygga bygdetun

Brygga bygdetun er Røst kommunes tusenårssted, og et viktig kulturminne i kommunen. Brygga med våningshus, rorbu(delvis ombygd til fjøs), rester av steinnaust og Alidastua er kommunal eiendom

Numedalsbanen

Numedalsbanen er den 92,8 km lange jernbanestrekningen fra Kongsberg til Rødberg. Hele strekningen ligger i Viken. Persontrafikk innstilt fra 1. januar 1989 etter et stortingsvedtak.

Hamnvik Handelssted Donsegården

Ibestad

Hamnvik handelssteds historie er typisk for de mange handelsstedene som ble grunnlagt på slutten av 1700-tallet. Hamnvik var det gamle kraftsenteret i Astafjordregionen som på 1700 og 1800-tallet i tillegg til handelsvirksomheten, også var sete for et samlet embetsmannsverk

/ med lensmann, sorenskriver og sogneprest. Handelsstedets rolle som kraftsentrum i regionen varte helt fram til 1900-tallet da Harstad overtok.

Nordgardsetra 4H-seter

Nordgardsetra er ei av de best bevarte setrene i Lardal med over 120 år gamle kultur-tradisjoner. De fleste gårdene i Lardal sluttet å bruke setrene sine i perioden 1945 – 1960, og den siste sluttet å setre på Nordgardsetra i 1961. Det var ei felles setergrend med 8 seterrettshavere, tre grunneiere og mange hus (opprinnelig 16 hus), noen riktig gamle og noen av nyere dato.
Flere av husa var på vei mot forfall på denne fine setervollen på Nordgardsetra.

Hafslund hovedgård

Sarpsborg

Jordbruk, fiske og fangst samt den sentrale beliggenheten ved Sarpsfossen dannet grunnlaget for Hafslund Hovedgård, som opprinnelig trolig var et krongods. Den tradisjonsrike og vakre Hafslund Hovedgård er i dag et fredet kulturminne.
Det har vært fast bosetting på Hafslund i over 5000 år. I parken ligger helleristninger som er 3000 år gamle. Lettdrevet, sørvendt morenejord, samt fiske og fangst i elv og skog gav grunnlag for tidlig bosetting. Gårdsnavnet nevnes første gang i et brev fra 1344. Første ledd i navnet er mannsnavnet Hafr.

Møllebyen i Moss

Moss

Møllebyen ligger ved Mossefossen og anses som byens vugge og tyngdepunkt for industriell utvikling. I dag fremstår Møllebyen som en prisbelønnet bydel for bl.a. sine arkitektoniske og miljømessige løsninger

Slora Mølle

Sørum

Møllevirksomheten i Slorafossen er så gammel at ingen kjenner alderen. I 1666 het det at Toreid hadde kvern til gardens bruk. I 1723 heter det til gardens bruk og noe for andre. Den var så betydelig at de ble lagt i egen skyld i 1680. Sagbruk har det vært i Slorafossen helt fra 1500-tallet. Men historien om sagene i Toreidelva skal vi la ligge i denne omgang. Først i 1735 er Slora brukt som navn på bostedet ved fossen, da Ole Johansen og Guro Knutsdatter 3. april bar sønnen Johannes til dåpen i Blaker kirke.

Sølvgarden

Setesdal vert ofte kalla for Sylvsmeddalen. Når det er sagt, er det ingen tvil om at Rysstad er sylvsmedbygda. Inger's grandonkel, Knut Sigurdsson Helle, var ein av dei som kom med kunsten til bygda for godt og vel 100 år

Sørfjelltunet

Sørfjelltunet i Bleikvasslia består av Gammelskolen, Køtaplassen og Barnas Naturpark. Bygdalaget i Belikvasslia mottok i 2017 Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke Olavsrosa for det enorme dugnadsarbeidet de har lagt ned ved Sørfjelltunet. Gammelskola, som i dag brukes til café og forsamlingshus, var