DS «Turisten»

Marker

DS «Turisten» er en dampbåt bygget på Nylands mekaniske verksted i Christiania i 1887. Båten var byggenummer 65. DS «Turisten» gikk som passasjer- og godsbåt på Haldenkanalen fra 1887 til 1963. Lengde: 26 m Fartøysbredde: 4,39 m Passasjerer: 150 (1907); 65 inkl

Rødenes kirke

Marker

Rødenes kirke er en middelaldersk langkirke, bygget ca. 1230 i Marker kommune, Viken fylke. Den er en del av Den norske kirke og hører til Østre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme. Kirken gjennomgikk omfattende ombygging i årene 1703-09. Den var

Brygga bygdetun

Brygga bygdetun er Røst kommunes tusenårssted, og et viktig kulturminne i kommunen. Brygga med våningshus, rorbu(delvis ombygd til fjøs), rester av steinnaust og Alidastua er kommunal eiendom

Numedalsbanen

Numedalsbanen er den 92,8 km lange jernbanestrekningen fra Kongsberg til Rødberg. Hele strekningen ligger i Viken. Persontrafikk innstilt fra 1. januar 1989 etter et stortingsvedtak.

Hamnvik Handelssted Donsegården

Ibestad

Hamnvik handelssteds historie er typisk for de mange handelsstedene som ble grunnlagt på slutten av 1700-tallet. Hamnvik var det gamle kraftsenteret i Astafjordregionen som på 1700 og 1800-tallet i tillegg til handelsvirksomheten, også var sete for et samlet embetsmannsverk

/ med lensmann, sorenskriver og sogneprest. Handelsstedets rolle som kraftsentrum i regionen varte helt fram til 1900-tallet da Harstad overtok.

Nordgardsetra 4H-seter

Nordgardsetra er ei av de best bevarte setrene i Lardal med over 120 år gamle kultur-tradisjoner. De fleste gårdene i Lardal sluttet å bruke setrene sine i perioden 1945 – 1960, og den siste sluttet å setre på Nordgardsetra i 1961. Det var ei felles setergrend med 8 seterrettshavere, tre grunneiere og mange hus (opprinnelig 16 hus), noen riktig gamle og noen av nyere dato.
Flere av husa var på vei mot forfall på denne fine setervollen på Nordgardsetra.

Hafslund hovedgård

Sarpsborg

Jordbruk, fiske og fangst samt den sentrale beliggenheten ved Sarpsfossen dannet grunnlaget for Hafslund Hovedgård, som opprinnelig trolig var et krongods. Den tradisjonsrike og vakre Hafslund Hovedgård er i dag et fredet kulturminne.
Det har vært fast bosetting på Hafslund i over 5000 år. I parken ligger helleristninger som er 3000 år gamle. Lettdrevet, sørvendt morenejord, samt fiske og fangst i elv og skog gav grunnlag for tidlig bosetting. Gårdsnavnet nevnes første gang i et brev fra 1344. Første ledd i navnet er mannsnavnet Hafr.

Møllebyen i Moss

Moss

Møllebyen ligger ved Mossefossen og anses som byens vugge og tyngdepunkt for industriell utvikling. I dag fremstår Møllebyen som en prisbelønnet bydel for bl.a. sine arkitektoniske og miljømessige løsninger