Dalen Hotel

Tokke

Dalen Hotel feira i 2009 sitt 115-årsjubileum. Det opna i 1894 som «luksushotell» for dei rike og prominente reisande via Telemarkskanalen til Kristiania og Bergen. Hotellet er eit eventyrslott i nasjonalromantisk stil, med drakehovud, tårn og spir, og fantasifulle og

Nutheim Gjestgiveri

Seljord

Kunst og kultur har stått sentralt på Nutheim i over hundre år. Mange kjende kunstnarar har besøkt staden gjennom 19. hundreåret og fram til i dag. Bilete av desse kan sjåast på veggane i Hotellet. Nutheim Målarskule starta i 1960,

Hvalbåten «Southern Actor»

Sandefjord

Hvalbåten «Southern Actor» ble bygd ved Smith´s Doc Ltd. i Middlesbrough i England i 1950. Fram til 1962 var den i bruk til hvalfangst i Sydishavet, deretter ble den brukt til fangst både langs norskekysten og i Spania. I 1989

Søre Traaen

Rollag

Søre Traaen ligger midt i Numedal, og er som navnet sier, den sørligste av i alt fire Traaen-gårder. Gårdstunet ble bygd opp på dette stedet etter at den gamle gården Søre Traaen ble delt til Me-Traaen og Søre Traaen i

Krøderbanen

Krødsherad

Krøderbanen er en 26 km lang museumsjernbane som går mellom stasjonene Vikersund og Krøderen. Banen ble åpnet med stor festivitas så tidlig som i 1872 og levde et aktivt liv, hovedsaklig basert på tømmertransport, fram til den ble nedlagt som

Fausko Skysstasjon

Hemsedal

Fausko Skysstasjon er staden og ramma for den vellukka bedriftsturen, det minnerike 50 års-laget eller det bonde-romantiske bryllupet. Med mange års erfaringar med gruppearrangement kan Fausko tilby løysingar alt frå sjølhushald til full pensjon. Fausko kombinerer historie og tradisjon med

Budsjord

Dovre

Den rike bygningsarven fra Gudbrandsdalen fikk rundt århundreskiftet en viktig plass i en nasjonal bevisstgjøring, og førte til en omfattende fredning på 1920-tallet. Ikke noe annet område i landet har så mange hus som er fredet ved lov, i alt

Folldal Gruver

Folldal

I Folldal var det gruvedrift i nærmere 250 år fra 1748 og fram til 1993. Folldal Verk leverte kobber, sink og svovel, og driften av gruvene hadde stor betydning for utviklingen av samfunnet i Folldal og bygdene omkring. Store deler