Krøderbanen

Krødsherad

Krøderbanen er en 26 km lang museumsjernbane som går mellom stasjonene Vikersund og Krøderen. Banen ble åpnet med stor festivitas så tidlig som i 1872 og levde et aktivt liv, hovedsaklig basert på tømmertransport, fram til den ble nedlagt som

Fausko Skysstasjon

Hemsedal

Fausko Skysstasjon er staden og ramma for den vellukka bedriftsturen, det minnerike 50 års-laget eller det bonde-romantiske bryllupet. Med mange års erfaringar med gruppearrangement kan Fausko tilby løysingar alt frå sjølhushald til full pensjon. Fausko kombinerer historie og tradisjon med

Budsjord

Dovre

Den rike bygningsarven fra Gudbrandsdalen fikk rundt århundreskiftet en viktig plass i en nasjonal bevisstgjøring, og førte til en omfattende fredning på 1920-tallet. Ikke noe annet område i landet har så mange hus som er fredet ved lov, i alt

Folldal Gruver

Folldal

I Folldal var det gruvedrift i nærmere 250 år fra 1748 og fram til 1993. Folldal Verk leverte kobber, sink og svovel, og driften av gruvene hadde stor betydning for utviklingen av samfunnet i Folldal og bygdene omkring. Store deler