Struves meridianbues endepunkt Meridianstøtta

Hammerfest

Struves meridianbue, oppkalt etter den russiske astronom og geodet Friedrich G. W. Struve (1793-1864), kom på UNESCOs verdensarvliste i 2005. Med grunnlag i måling til fots 1816-1855 bestemte man at jordas radius var 6 378 361 meter, 224 meter mer

Kalven seter

Vågå

Kviten er eit lite småbruk som ligg på ei høgde langs Vågåvatnet og har ei fantastisk utsikt. Kviten hadde ikkje hatt busetnad sidan 70-talet, da Øistein og Anne-Mari kjøpte garden i 2001 og bygde opp att småbruket. Det eine huset

Helle, Vågå Gardshotell

Vågå

Helle er en gammel slektsgard med utsikt over Vågåvatnet, som har hatt pensjonatvirksomhet siden første halvdel av forrige århundre. Navnet er et gammelt vin-navn (Hellvin), som betyr «hallende eng». Tørrstugu (gammelt tørkehus for bl.a. korn) på Helle er ombygt til

Nordigard Blessom, Vågå gardshotell

Vågå

Nordigard Blessom er etter det som blir sagt, ein av dei eldste gardane i Vågå. Garden ligg i gangavstand frå Vågåmo sentrum med utsyn mot den gamle stavkyrkja og Jutulporten, som er kjent frå Asbjørnsen og Moes folkeeventyr. Nordigard Blessom

Gamle Strynefjellsvegen

Skjåk

Gamle Strynefjellsvegen er eit kulturminnehistorisk alternativ til RV15. Etter 3,5 km ved Hellstuguvatnet: Steinalderbusetnad, reinsgraver, hellstugu, anleggssmie og restar etter eit tysk bombefly. Etter 8,8 km ved Vargevasskulane: Gravrøys på eit berg. Etter 10,8 km: Vassvendingen, vassdelet mellom aust og

Pålebrua

Skjåk

Pålebrua er ei såkalla utleggsbru, som er ein konstruksjon av lafta tømmer. Dette var ein vanleg brukonstruksjon her i distriktet, men nå er det berre Pålebrua og brua over Tora att her i Skjåk. Ein veit ikkje kor gamal brua

Vatnet Kulturstig

Skjåk

Dette er ein kulturstig som gir deg ein flott fottur medan du lærer korleis folk har streva for å få vatn på åkrane i tidlegare tider. Skjåk har eit lunt og godt klima med høge temperaturar om sommaren. Bygda ligg

Gjenreisningsbyen Steinkjer

Steinkjer

Steinkjer er ein av landets mest vellykka og best bevarte gjenreisingsbyar. Bombinga 21. april 1940 øydela over 80 % av bygningane. Byen vart gjenreist etter planar frå Brente Steders Regulering, leia av professor Sverre Pedersen. Hovudgrepet i Pedersens nybarokke byplan

Hoel Gård

Ringsaker

En levende storgård på Hedmarken, Norges lengste lindealle (1600 m) er et kjennemerke for gården sammen med de mange store og gamle bygningene. Låven på 3000 m2 med to klokketårn danner et majestetisk tun sammen med Gårdsmuseet og den fredede