Bekkjarvik Gjestgiveri

Austevoll

Bekkjarvik Gjestgiveri har havet og historia i ryggen og ligg på ei av øyperlene i Austevoll kommune, sør for Bergen. Gjestgiveriet kom til på kongeleg befaling da danske kong Christian Quart på 1500-tallet bestemte at gjestgivarhus skulle byggjast for kvar

Agatunet

Ullensvang herad

Det intime og trivelege Agatunet er eitt av svært få attverande klyngetun i Noreg. Klyngetuna var den norske varianten av den mellom-europeiske landsbyen; alle husa var samla i ei klynge, medan den fruktbare jorda og skogen omkring var inndelt i

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

Odda

I Tyssedal finn du eit unikt museum som fortel historia om bygginga av det moderne Noreg. Med vasskraft som hovudressurs voks Odda og Tyssedal frå å vera små jordbrukssamfunn til å bli moderne industristader på byrjinga av 1900-talet: I 1906

Ryvarden kulturfyr

Sveio

Ryvarden fyr ligg dramatisk til ved havstykket Sletta ved utløpet av Bømlafjorden. Her har det skjedd fleire større og mindre skipsulykker gjennom hundreåra. Ryvarden fyrstasjon vart oppretta allereie i 1849, og den var bemanna fram til 1984. I dag er

Moster Amfi og Mostraspelet

Bømlo

Moster Amfi er ein unik friluftsscene med plass til 1050 tilskodarar. Inne i Moster Amfi ligg utstillinga «Frå heidendom til kristendom», ei tankevekkjande vandring gjennom den norrøne mytologien, samfunnet i vikingtida og overgangen til kristen tru og livsforståing. I tunnelen bak

Dalen Hotel

Tokke

Dalen Hotel feira i 2009 sitt 115-årsjubileum. Det opna i 1894 som «luksushotell» for dei rike og prominente reisande via Telemarkskanalen til Kristiania og Bergen. Hotellet er eit eventyrslott i nasjonalromantisk stil, med drakehovud, tårn og spir, og fantasifulle og

Nutheim Gjestgiveri

Seljord

Kunst og kultur har stått sentralt på Nutheim i over hundre år. Mange kjende kunstnarar har besøkt staden gjennom 19. hundreåret og fram til i dag. Bilete av desse kan sjåast på veggane i Hotellet. Nutheim Målarskule starta i 1960,

Hvalbåten «Southern Actor»

Sandefjord

Hvalbåten «Southern Actor» ble bygd ved Smith´s Doc Ltd. i Middlesbrough i England i 1950. Fram til 1962 var den i bruk til hvalfangst i Sydishavet, deretter ble den brukt til fangst både langs norskekysten og i Spania. I 1989

Søre Traaen

Rollag

Søre Traaen ligger midt i Numedal, og er som navnet sier, den sørligste av i alt fire Traaen-gårder. Gårdstunet ble bygd opp på dette stedet etter at den gamle gården Søre Traaen ble delt til Me-Traaen og Søre Traaen i