Brufossen el-verk

Os i Hedmark

I 1914 startet et interesseselskap i Mosengen for planlegging av nytt elektrisitetsverk. Til jul i 1916 var anlegget ferdig og ble tatt i bruk. I sine velmaktsdager produserte e-verket 30 000 kwh i året. Ikke mye, men nok til lys

Narbuvoll gamle skole

Os i Hedmark

Narbuvoll skole ble bygget i 1876 og var i bruk fram til 1955. Først på 70-tallet ble det klart at huset ikke kunne stå på sin opprinnelige plass, da tomta skulle legges ut til nydyrking. Huset ble tatt ned og

Os museum – Oddentunet

Os i Hedmark

Oddentunet er et godt bevart gardsanlegg i Narjordet. Hovedbygningen fra tidlig 1800-tall er påvirket av trøndersk byarkitektur, med en påbygd, panelt østerdalsstue med karakteristisk dørportal og vindusinnramminger. Snekkerdekor, samt en del av møblene, er laget av «Høs-Lars» fra Nøra. Rikt

Ruten Fjellstue

Sør-Fron

Opprinnelig seter, som er utvidet og ombygget til fjellstue. Eies og drives i dag av Berit og Arthur som er 3. generasjon vertskap. 24 rom m. dusj/WC og 3 hytter. Utendørs Badestamper. Sommeraktiviteter: Kano, fotturer, kajakk, sykkelturer, jakt- og fiskekort,

Vangssago

Kvinnherad

Oppgongssag frå 1875. Det er ei såkalla rammesag med mange blad. Sago er bygd på ein solid gråsteinsmur, med helletak. Saga vart driven av eit undervasshjul (ein kvernkall). Tømmeret vert drege opp med eit overvasshjul (ei vassmerr). Saga var i

Bryhni Søndre

Stange

Bryhni Søndre er en gård fra 1760 som i løpet av de siste 5 årene har gjennomgått en omfattende restaurering etter antikvariske prinsipper. Vi tar imot gjester på bestilling og det er vårt ønske at besøkende får en helhetsopplevelse bestående

Otto-huset

Finnøy

Stiftelsen Ottohuset er en ideell organisasjon som har årlige sommerutstillinger der vi presenterer og selger kunst av høy kvalitet både av lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere. Vår årlige juleutstilling profilerer primært lokale kunstnere. Kafé med servering av kaffe, vafler, øl

Stavkyrkjesenteret i Ringebu

Ringebu

Utstillinga fokuserer på Ringebu stavkyrkje både som heilagt rom og lokalt rom. Utstillinga visar at det lokale kyrkjerommet representerer både noko allment heilag, uttrykk for ein kristen kulttradisjon gjennom 800 år, og noko spesifikt lokalt som ber ulike avtrykk av

Otta Bergverkssenter

Sel

Otta Bergverkssenter er ei utstilling som viser historia til og utviklinga av bergverksindustrien i området omkring Otta, frå middelalderen og fram til i dag. Bergverksindustrien omfatta både kopparverk, kleberutvinning og uttak av granitt. Bergverksindustrien er framleis sentral i Sel kommune.