Norsk Industriarbeidermuseum

Tinn

Norsk Industriarbeidermuseum ligger i Gamle Vemork kraftstasjon, som stod ferdig i 1911. Rjukan var ett av de første industrisamfunn i landet, og museet gir innsyn i hvilken forandring Norsk Hydros industriutbygging førte med seg for et lite jordbrukssamfunn. I hydrogenfabrikken

Sevletunet

Nore og Uvdal

På Sevletunet kan du bo autentisk og historisk – med selvhushold eller Bed & Breakfast. Her kan du også ha en stor feiring eller et møte/en konferanse med en hyggelig ramme. Og du kan ta med deg en stor eller

Lauvlia – Th. Kittelsens kunstnerhjem

Sigdal

Ved vannet Soneren i Sigdal ligger hjemmet Inga og Theodor Kittelsen bygget i 1899. Huset er preget av Th. Kittelsens egne utskjæringer og dekor, og er i dag det mest personlige minnesmerke vi har etter vår folkekjære kunstner. Th. Kittelsen

Hundorp, Dale-Gudbrands gard

Sør-Fron

Sogeskrivaren Snorre Sturlason har skildra møtet mellom Olav Haraldsson og Dale-Gudbrand på Hundorp i 1021 på denne måten: Mens sola er i ferd med å renne i aust, blir bøndene under leiing av Dale-Gudbrand vitne til at Kolbein Sterke, ein

Kvebergsøya Gard

Folldal

Kvebergsøya er en gammel gard med røtter tilbake til 1600-tallet. Gårdens bebyggelse utgjør et unikt miljø med gamle hus plassert i et to-tun-system. Det er også et variert kulturlandskap i Kvebergsøya, som har et godt tilbud til gjester som vil

Dønnes Gård

Dønna

I ly av Dønnesfjellet og omgitt av høye, varmekjære løvtrær ligger Dønnes Gård. Gården har en historie som strekker seg over 800 år bakover i tid. Gjennom 700 år var den hovedsete i det tidligere Dønnes Gods, som var en

Ytste Skotet

Stordal

I det brattlendte fjordlandskapet på vestsida av Storfjorden finn vi Ytste Skotet. Fjellgarden ligg vakkert på ei hylle 225 m over fjorden, og har hatt busetting heilt sidan vikingtida. Ein kan undre seg over at nokon ville bu slik, men

Kviknes Hotel

Balestrand

Kviknes Hotel ligg på Balholm, der gjestgjevartradisjonane strekkjer seg heilt tilbake til 1752. Da familien Kvikne overtok i 1877, starta ei rivande utvikling, som har halde fram til i dag. Etter fleire utvidingar stod hotellet i sveitsarstil ferdig i 1913,

Batalden Havbu

Flora

Batalden Havbu ligg på øya Store Batalden i skjergarden vest for Florø. Det gamle gards-og fiskebruket er restaurert og sett i stand til reiselivs- og kulturføremål. Store Batalden med fjellet som reiser seg nær 500 m o.h. er i dag