Kystfortet på Tongane

Bremanger

Hausten 1940 starta den tyske marinen bygging av eit kystfort på vestspissen av Rugsundøy. Kanonane på kystfortet skulle nå mål på Vågsfjorden, og sperre innseglinga til Måløy og Nordfjord. Fleire av brakkene i området fekk sentralfyring, innlagt vatn og elektrisk

Gravrøysene i Botnane

Bremanger

På gardane Sørbotten, Øvrebotten og Nordbotten i Botnane ligg åtte gravrøyser, fleire lett synlege frå både vegen og skipsleia. Gravene er sannsynlegvis frå eldre bronsealder – kring 1800 – 1000 f. Kr. Desse kystrøysene er mellom dei fremste kulturminna frå

Fangstanlegg – Gråvåhøe

Lom

Ved Gråvåhøe kan ein finne spor etter gammal reinfangstkultur, bygd opp rundt trekkvegar i eit tidlegare villreinområde. Namnet Gråvåhøe kjem av ordet grav, og fjellområdet rundt er rikt på spor etter gravfangst på rein. Rundt Gråvåhøe finn ein fem ulike

Bordvassvegen

Lom

Bordvassvegen er ei kulturvandring langs ein vassveg. Ottadalen er svært nedbørsfattig. Det er berre takka vera eit gamalt og innvikla vatningssystem at det har vore råd å drive jordbruk frå gamalt av i området. Ved å grave vassvegar – kanalar

Augustin Hotel AS

Bergen

Hotell Augustin er et sentralt beliggende familiehotell ved Bergen havn, ca. 300 m fra fisketorget. Hotellet er bygget i 1909 og har 109 moderne rom med trådløst internett, telefon og minibar. Gjestene kan slappe av i hotellobbyen, der det finnes

Severinbrauta

Norddal

I 1995 døydde Nelly Veiberg, den einaste etterkomaren etter folket på husmannsplassen Severinbrauta. Ho etterlet seg ein kulturhistorisk skatt som er eineståande i Norge. Severinbrauta vart driven som sjølvbergingsbruk heilt til slutten av 1980-åra. Kvinnene tok vare på alt, så

Riddarspranget – segna om Skårvangssola

Vågå

Riddarspranget i fjellelva Sjoa har namnet frå segna om Valdresriddaren Sigvat Kvie, som etter brurerov på Sandbu i Vågå flykta over dette elvejuvet med den vakre jenta «Skårvangssola». Sandburiddaren Ivar Gjesling var i hælane på han med sine menn. For

Jutulporten – Jutul’n og Blessomen

Vågå

Segna om Jutul’n og Blessomen knyter seg til fjellformasjonen Jutulporten. Bak denne «porten» budde det lokale trollet Jutul’n saman med kjerringa si. I følgje segna har ingen sett Jutul’n sia Jehans Blessom frå Vågå fekk skyss med han heimatt frå

Volda Bygdetun og Garverimuseum

Volda

Tunet ligg vakkert til på Haueleite ved foten av Rotsethornet med utsikt over fjorden. Volda bygdetun på Haualeite er bygdemuseum for Volda Kommune. I dag har bygdetunet kring 20 bygningar som er ordna lik ein vanleg sunnmørsgard frå midten av