Strind Gard

Lom

Overnattingsbedrift på gamal gard i rolege omgivelser. Moglegheit for både høg og låg standard til rimelege prisar. Godt utstyrt. Fint utgangspunkt for dagsturar. Hjelp til turplanlegging. I fyrste delen av mai kan du få delta i lamminga. Ypperleg for skiturar

Håmmålvoll stoppested

Os i Hedmark

Det gamle jernbanestoppestedet på Håmmålvold ble reddet fra riving på slutten av 1980-tallet, da NSB var i gang med sanering av flere jernbanebygninger. Os museum overtok stoppestedet, restaurerte det og innlemmet huset i samlinga. Bygningen er i sveitserstil og ble

17. mai-steinen på Lysthusberget

Snåsa

17.mai-steinen på Lysthusberget ved Vinje prestegård på Snåsa er Norges eldste 17.mai-monument. Initiativet til å få satt opp steinen kom fra prestesønnen Ole Rynning. Han var født på Ringsaker i 1809 hvor hans far var kapellan. Da Ole var 15

Merdøgaard

Arendal

Merdøgaard er en kystgård med skipperhus fra 1736, som ligger på øya Merdø utenfor Arendal. Huset er bevart med innbo slik det så ut fra ca. 1800. Merdø var en viktig uthavn på Sørlandet. Det var losstasjon, tollstasjon, skole, butikk

Batteriet

Arendal

Batteriet er Arendals eldste forsvarsanlegg, anlagt som kanonbatteri på begynnelsen av 1700-tallet. Det ble opprinnelig bygget to kanonbatterier med blokkhus – Øvre og Nedre Batteri. Det er det øvre som står igjen. Batteriet var lenge det sentrale punkt i et

Tyholmen

Arendal

Tyholmen er den eldste og best bevarte bydelen i Arendal, og består av Øvre og Nedre Tyholmen. Tyholmen bestod opprinnelig av flere holmer mellom Kittelsbukt og Pollen. Området har bevart sitt særpreg. Arendal gamle rådhus og Trefoldighetskriken. Flere arkitektoniske bevaringsverdige/fredede

Bomsholmen fløtingsmuseum

Arendal

Bomsholmen fløtingsmuseum ligger ved Nidelva nederst i Arendalsvassdraget, ved Røed i Øyestad. Tømmerfløting var en viktig næring i Arendalsvassdraget fra 1600-tallet. Ved bommen ble tømmeret som ble fløtet på Nidelva, stanset for sortering før det ble ført videre. Bomsholmen museum

Kløckers Hus/Arendal Bymuseum

Arendal

Kløckers Hus ble bygget i 1826. Det er en perle blant den enestående trehusbebyggelsen på Tyholmen. Huset består av et innholdsrikt borgerhjem, matrosens hjem, draktutstilling, maritim utstilling og krambod mm. Huset er bygget i empirestil. Bygningen er fredet.

Kverna ved Røbekken

Os i Hedmark

Kvernhuset er det eneste bevarte i kommunen. Huset ble satt opp i 1850-åra og ble benyttet av flere garder i Narjordet. Kverna ble brukt om våren når det var mye vatn i bekken. Inskripsjoner på døra fortelle om dette. Først