Hvalstrand Bad

Asker

Dette unike badeanlegget, som er bygd i en gjennomført funkis-stil, ble åpnet 1. juni 1934. Wilhelm Roede på Hval gård og skipsreder Rudolf Olsen hadde året før dannet et aksjeselskap for formålet, og engasjerte den norsk-franske arkitekten André Peters til

Fiskeværet Sør-Gjæslingan

Vikna

Sør-Gjæslingan er flere øyer ut mot Folda. Fiskeværet var i sin tid et av de største sør for Lofoten med opptil 4000 menn og kvinner samlet i høysesongen. Det var en væreier som eide grunnen, men i motsetning til i

Spillum Dampsag & Høvleri – Norsk Sagbruksmuseum

Namsos

Sagbruksvirksomhet og trelasthandel var grunnlaget for byen Namsos ved utløpet av Namsen. Allerede i 1853 ble Norges første dampsag, Wullum-saga, anlagt i Spillumsvika. Navnet Spillum Dampsag & Høvleri oppsto i 1884. Fortida lever på Norsk Sagbruksmuseum, arbeidsplassen på saga er

Nesset prestegard

Molde

Nesset prestegard er ein av dei best bevarte prestegardane i landet. Tunet består av ni freda bygningar. Nede på Prestneset ligg det fleire tydelege gravhaugar frå tidleg vikingtid og fleire hustufter frå husmannsplassar. Bjørnstjerne Bjørnson vaks opp på Prestegarden frå

Herdalssetra

Norddal

Den idylliske Herdalssetra i Norddal har 300 års ubroten setertradisjon, og er ei av dei største fellessetrane for geit i landet. Her er også kyr, sauer og fjordhestar. På Herdalssetra finn ungane eit ekte leikeland med naturlege seteraktivitetar. Setergrenda har

Walaker Hotell – Galleri Walaker 300

Luster

Noregs eldste hotell, med oppstart i 1640. Ni generasjonar av same slekt har drive gjestgiveri i Solvorn sidan 1690, medan det var ein annan familie som dreiv frå 1640 og fram til 1690. Solvorn var tingstad, og det som i

Utstein Kloster

Rennesøy

Utstein var opprinnelig kongsgård, og her bodde Harald Hårfagre i tiden etter slaget ved Hafrsfjord. Klosteret er trolig oppført ca 1260 og ble brukt av augustinermunker. Etter reformasjonen var det krongods. Fra 1700 kom det i norsk eie, og i

Heddan Gard

Hægebostad

Heddan Gard er en kulturhistorisk gjestegard i et vakkert naturlandskap i de sørnorske fjell, 40 km fra den værbitte sørlandske kyststripen. Daler og lier, fjell og knauser, bekker og tjern omkranser gjestegarden. Historie og kultur preger både landskap, bygninger og

Setesdalsbanen

Vennesla

Setesdalsbanen åpnet for trafikk i 1896. Den 78 km lange smalsporede jernbanelinja gikk opprinnelig mellom Kristiansand og Byglandsfjord. Jernbanen førte til at steder i innlandet fikk et nytt og viktig transportmiddel som folk i dalen aldri hadde sett maken til.