Øydvinstod Kultursti

Ulvik herad

Øydvinstòd kultursti fortel om den gamle gangvegen og bygdevegen langs Osafjorden. Vegen gjekk frå Brakanes om Kvåle til Øydvinstòd. Ein arm gjekk ned til Øydvænaustæ – der osingane og andre hadde landingsrett og gjekk inn til handelsstaden og kaien. Det

Rallarmuseet og Dokumentasjonssenter Bergensbanen

Ulvik herad

Museet syner førearbeid, prosjektering, stikking og bygging av Bergensbanen i åra 1871 til opninga i 1909. Levande smie og museumskafe: Rotaren kafe med souvenirsal held til i austre lokomotivstall på Finse saman med Dokumentasjonssenter Bergensbanen. Eige temautstilling: «Kampen mot snøen»

Skeiemylna

Ulvik herad

Skeiemylna ligg ved den gamle steinbrua frå 1896 over elva Tysso. Under golvet er eit murt kammer med turbinen. Drivverk og konstruksjonar er av grove dimensjonar. Vasskrafta dreiv også maskinar for reinsking og sikting av mjølet, dessutan eit sinnrikt heis-system,

Kulturstien i Herand

Jondal

Kulturstien er ei vandring i eit unikt landskap. På rundturen kan du oppleva geologiske fenomen du knapt finn maken til. Funn viser at her har det gått folk i fleire tusen år, og kulturlandskapet fortel korleis folk i generasjonar har

Viketunet

Jondal

Flott gardstun frå 1600-1700 talet, Gammal lensmannsgard med sju hus, det eldste frå ca. 1611. Inventaret i hovudhuset gjev inntrykk av at det framleis bur folk her. Stølsutstilling i ei av løene som viser gjenstandar og fotografi frå den gong

Herand kulturhistoriske senter

Jondal

Utstillinga «Ei reise gjennom 9000 år» er laga av Arkikon på oppdrag frå Herand bygdelag. Utstillinga tek for seg kulturlandskapet i Herand frå siste istid og fram til førre hundreår. I Herand sitt autentiske kulturlandskap er det spor etter alle

Barthbue

Dovre

Barthbue er et informasjonspunkt og et kulturminne over det arbeidet Edvard K. Barth (d. 1996) og Sonja Barth har gjort for kartlegging av gammel virksomhet og tradisjoner knyttet til fangst av villrein, ferdsel og bosetting innen Dovre- og Rondaneområdet. Bua

Einbustugu

Dovre

Einbustugu inneheld ei lita, spennande utstilling om astronomen Sigurd Einbu (1866-1946). Einbu vart verdskjent da han oppdaga ein supernova i 1912. Utstillinga viser Einbu som menneske og vitskapsmann. Mykje av det utstyret han nytta, er utstilt.

Flomstein – «Storofsen»

Vågå

Flomsteinen viser kor høgt Ottaelva har gått i ymse flomperiodar. Det høgste flommålet var 20.-24. juli 1789, da «Storofsen» feia over Ottadalen og Gudbrandsdalen, etter langvarig regn og høge temperaturar. Denne skadeflommen er den verste ein veit om i dette