Klimapark 2469 AS

Lom

Klimapark 2469 ligg på Juvflya ved Juvasshytta, 1850 moh. Her kan ein vera med på ei vandring i det høgalpine området der arkeologiske kulturminne etter jakt og fangst av rein har smelta ut av fonna. Besøk den spektakulære istunnelen i

Høve Støtt Hallingdal

Hol

Høve Støtt Hallingdal har siden dag 1 vært opptatt av at alt som gjennomføres skal være ekte, unikt og ikke kunne oppleves som ferdigvare. Høve Støtt behandler sine opplevelsesprodukter som ferskvare, og med stor respekt for kultur- og naturarv. Vi

Edvard Munchs fødested – fotopunkt

Løten

Nær Klevfos ligger gården Engelaug østre der Edvard Munch ble født 12. desember 1863. Gården er i privat eie, og er ikke åpen for publikum, men kan oppleves fra fotopunktet ved Ådalsbrukvegen. Dette er et sted man kan komme til

Kristoffer Svartbekkens rettersted

Løten

Norges siste offentlige henrettelse i fredstid fant sted på Stormyra i Løten 25. februar 1876. Kristoffer Svartbekken ble halshogd for å ha ranet og drept en ung mann, Even Nilsen Dæhlien i 1875. Skafottet ble satt opp på Stormyra, nær

Dunderbakken sag

Løten

Dunderbakken sag i Østre Skogbygd ble reist i 1894 som et samarbeidsprosjekt for de omkringliggende gårder og bruk. Den vassdrevne saga er restaurert med saghus, vannhjul og vannrenne. Her formidles kunnskap om hvordan man med enkle midler kunne foredle tømmer

Klæpa Bruk

Løten

Klæpa bruk er et mølleanlegg fra 1867. Fra gammelt av lå kverner og møller tett i tett langs Svartelvas 14 vannfall, og ”Klæpakvenna” er et godt bevart eksempel. I mølla er en Francisturbin fra 1912,konstruert og produsert ved Aadals Brug.

Steinringen på Veen

Løten

Steinringen på Veen består av sju store flyttblokker, opprinnelig opprette, som er stilt i en sirkel. Steinringen stammer trolig fra folkevandringstiden (400-600 e.kr.). Arkeologiske undersøkelser fra inn- og utland har vist at steinringer markerer graver fra eldre jernalder, kanskje var

Løten kirke med kapell

Løten

Løten kirke er en middelalderkirke fra omkring år 1200. Den ble bygd som en liten steinkirke nær det førkristne kultstedet Njardarhov, i dag Norderhaug. Kirken er utvidet og ombygget, først og fremst på 1800-tallet, og framstår i dag som en

Kirkeruinene på Rokoberget

Løten

Kirkeruinen på Rokoberget er en kirkeruin av St. Mikaelskirken, som var tilegnet erkeengelen St. Mikael. Kirken var bygget i stein og lå på toppen av Rokoberget. St. Mikaelskirken er første gang nevnt i et pavebrev fra 1254 og har vært