Gamle Strynefjellsvegen

Skjåk

Gamle Strynefjellsvegen er eit kulturminnehistorisk alternativ til RV15. Etter 3,5 km ved Hellstuguvatnet: Steinalderbusetnad, reinsgraver, hellstugu, anleggssmie og restar etter eit tysk bombefly. Etter 8,8 km ved Vargevasskulane: Gravrøys på eit berg. Etter 10,8 km: Vassvendingen, vassdelet mellom aust og

Pålebrua

Skjåk

Pålebrua er ei såkalla utleggsbru, som er ein konstruksjon av lafta tømmer. Dette var ein vanleg brukonstruksjon her i distriktet, men nå er det berre Pålebrua og brua over Tora att her i Skjåk. Ein veit ikkje kor gamal brua

Vatnet Kulturstig

Skjåk

Dette er ein kulturstig som gir deg ein flott fottur medan du lærer korleis folk har streva for å få vatn på åkrane i tidlegare tider. Skjåk har eit lunt og godt klima med høge temperaturar om sommaren. Bygda ligg

Gjenreisningsbyen Steinkjer

Steinkjer

Steinkjer er ein av landets mest vellykka og best bevarte gjenreisingsbyar. Bombinga 21. april 1940 øydela over 80 % av bygningane. Byen vart gjenreist etter planar frå Brente Steders Regulering, leia av professor Sverre Pedersen. Hovudgrepet i Pedersens nybarokke byplan

Odda smelteverk

Odda

Større ansamling av industribygg og -anlegg i mange ulike stilarter fra industrireisingen av. Odda Smelteverk ble lagt ned i 2003. Deler av tomta på 167 mål er regulert til spesialområde for bevaring. Endelig vernestatus for enkelte bygg og strukturer er

Potteriet Røros

Røros

Morgendagens arvegods & trønderkeramikk. Det beste av vår kulturhistorie er skapt av håndverkere med høye krav til form og design. Hos Potteriet Røros blomstrer arven fra trønderkeramikkens storhetstid på 17- og 1800-tallet. Alle våre produkter blir laget for hånd. Dette

Galleri G Guddal

Kvinnherad

Starta i 1993. Skiftande utstillingar av det beste innan norsk samtidskunst. Eiga avdeling med biletkunst, keramikk, glas, smykke, tekstil og kunstbøker av ca. 70 forskjellige norske kunstnarar. Denne blir oppdatert med det siste frå kvar kunstnar. Nupen, Opdahl, Nortvedt, Bleken,

ÅttePotterRømme

Hjartdal

Vi driver tradisjonell seterdrift med kuer som går fritt og beiter i fjellet. Vi har også med oss hester og griser. All melken blir foredlet på stedet til seterrømme, fjellsmør og knaost. Dette er produkter det vil være mulig å

Kvemmadokkje Husmannsplass

Ulvik herad

Kvemmadokkje er ein husmannsplass på garden Børsheim i Ulvik. Den ligg ca. 200 m vest for hovudtunet. Plassen var teke opp i byrjinga av 1800-talet. Siste husmannen dreiv plassen til om lag 1930. Yngste dottera, Guri, budde her til 1967.