Øydvinstòd kultursti fortel om den gamle gangvegen og bygdevegen langs Osafjorden. Vegen gjekk frå Brakanes om Kvåle til Øydvinstòd. Ein arm gjekk ned til Øydvænaustæ – der osingane og andre hadde landingsrett og gjekk inn til handelsstaden og kaien. Det var ein offentleg veg. Informasjonsfaldar om kulturstien finn de på www.oydvin-gard.no.

Kart