Tunet på Osterøy museum, med tilflytta bygningar, ligg vakkert til på ein sandbanke på Gjerstad. Her kan du verta kjent med det gamle bondesamfunnet og oppleva skulestellet på veglause stader i Osterfjorden. Nytt administrasjonsbygg med utstillingslokale, arkiv og magasin. Til museet høyrer Gjerstad Låsefabrikk, Mjedlasmia, eit gardsgarveri på Brakvatne og Garverimuseet på Valestrand. Museet har handverk- og småindustri som særleg arbeidsområde. Museet har også ei stor samling hestereiskap. Lokalhistorisk arkiv med fotosamling.

Kart