Oddentunet er et godt bevart gardsanlegg i Narjordet. Hovedbygningen fra tidlig 1800-tall er påvirket av trøndersk byarkitektur, med en påbygd, panelt østerdalsstue med karakteristisk dørportal og vindusinnramminger. Snekkerdekor, samt en del av møblene, er laget av «Høs-Lars» fra Nøra. Rikt dekorert innvendig i 1822 og 1826 av Sønvis O. Holemoen og Ole A Beitdokken. Odden lå i hovedleden for trafikken mellom Røros, over Femunden, til Dalarne i Sverige. Gården var bebodd helt fram til 1967, og hadde da poståpneri. Freda i 1924.