ORKLA Industrimuseum ivaretar profesjonelt de industrielle tekniske kulturminner i Orkdal og Meldal kommuner gjennom sine tre avdelinger Informasjonssenteret med jernbane- og bergverksutstillinger, Gammelgruva som museumsgruve, og museumsjernbanen Thamshavnbanen. Gruvedriften på Løkken Verk startet i 1654. Malmen ble tatt ut ved hjelp av fyrsetting fram til ca 1900. Da startet den industrielle gruvedriften med Orkla Grube-Aktiebolag. Thamshavnbanen ble anlagt for å frakte malm fra gruvene. Thamshavnbanen er Norges første elektriske jernbane.

Kart