Oppdalsmuseet ligger i naturskjønne omgivelser like ved sentrum. Med et stort antall tømmerhus fremstår området som et unikt miljø fra slutten av 1500-tallet og fram mot midten av 1900-tallet.

På museumsområdet finnes ulike bygninger som blant annet våningshus, fjøs, stabbur, kvernhus, smie, jakt-bu, seter, telefonsentral, ski-verksted for å nevne noen. Dette gir en fin mulighet til å studere byggeskikktradisjoner fra bygda. Museet har også en smie og et hoggarskur som viser noe av historien til skifernæringa i bygda.

Vi har en flott samling tekstiler som for eksempel åklær og drakter, mange av dem laget med teknikken «Saum-ti».  I tillegg finnes en stor samling gjenstander og redskaper som hørte naturlig med i det daglige virke på gården.

Museet inneholder også flere spesielle samlinger/utstillinger som bør sees. Blant annet kan nevnes håndverksutstilling med blant andre Oppdals berømte treskjærer Ole Moene, skiutstilling, skolemuseum, telemuseum og sykehjemutstilling.

Kart