Ofossen er ei gamaldags mølle som framleis er i drift. Folk har male bygg på mølla i mange generasjonar. Bygg har på mange måtar vore eit slags gull for Skjåk-bygda. Gardbrukarane sette æra si i å produsere bygg av den beste kvalitet. Den fyrste mølla vart sett opp ved Ofossen i 1875 av Kveinn-Esten. Frå den tid og fram til i dag har det vore samanhengande drift på Ofossen mølle. I dag produserer Ofossen mølle Skjåkmjøl og Skjåkgryn av bygg som er dyrka i Ottadalen.

Kart