Større ansamling av industribygg og -anlegg i mange ulike stilarter fra industrireisingen av. Odda Smelteverk ble lagt ned i 2003. Deler av tomta på 167 mål er regulert til spesialområde for bevaring. Endelig vernestatus for enkelte bygg og strukturer er ikke avklart pr. slutten av oktober 2009. Uteområdet som kalles portalområdet, med blant annet portvaktbygg, Lindehus, Sentralbad (tidligere garderobeanlegg) og Containerverksted med café er åpent for publikum. Det gjøres et større restaureringsarbeid på flere av byggene.

Kart