Odalstunet er et bygdemuseum for Nord-og Sør-Odal med bygninger, redskaper, gjenstander, møbler og husgeråd fra 1700-1800-tallet. De tilflyttede bygningene viser et storgårdstun, en husmannsplass, kjone, smie og Odal kornmagasin fra 1787. En viktig del av museet er Sagstua skole i Nord-Odal, som er dikteren Sigurd Hoels barndomsheim. Museet eier også Slåstad mølle, Nordset sag, en steinkjeller, Spigset gardsteglverk og Bakli, en fredet bygning fra 1721. Odalstunets museumssæter ligger på opprinnelig plass i Skålbergsætra i Austvatn.

Kart