På området finnes Nyholms Skandse, Nyholmen Fyr og det gamle fyrvesenanlegget. Skansen fra 1810 er rekonstruert etter orginaltegningene. Den ble bygget til vern mot engelske krigsskip som patruljerte og blokerte norskekysten. Nyholms Skandse brukes i dag bl.a. til saluttering, eksersis, drill m.m. Det er tilrettelagt med stier på området. En nyinnredet «tyskbunker» ved skansen leies ut av «Skandsecompagniet» til mindre tilstellinger. Nyholmen Fyr fra 1875 er fredet og eies av Fortidsminneforeningen. Det kan leies etter avtale med F.foreningen.

Kart